Termeni si conditii

Vă rugăm să citiți cu atenție și integral Termenii și Condițiile de utilizare, înainte de a vizita website-ul. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni sau condiții de utilizare, vă rugăm să nu vizitați `print4promo.ro Continuarea vizitării acestui website reprezintă automat acceptarea condițiilor prezentate mai jos.

  1. ANGAJAMENTUL VIZITATORULUI WEBSITE-ULUI

Orice persoană care accesează, vizualizează sau vizitează website-ul se obligă să îl folosească în strictă conformitate cu aceste Condiții de utilizare și într-o manieră corespunzătoare și legală, dar și numai în scopuri legale.

  1. MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

Print4Promo își rezervă dreptul oricând să completeze, actualizeze, schimbe, modifice sau să șteargă orice informație de pe website-ul www.print4promo.ro, precum și oricare sau toți termenii și condițiile de utilizare, sau să impună noi condiții sau termeni de utilizare. Orice astfel de amendamente, schimbări, modificări, ștergeri sau adăugări vor fi efective imediat fără ca utilizatorii să fie notificați în vreun fel.

Print4Promo își rezervă dreptul oricând să schimbe, suspende, înceteze sau restricționeze vizitarea parțială sau în totalitate a website-ului în orice moment, pentru orice motiv sau fără nici un motiv și fără nici o notificare, sau obligație.

III. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă că folosirea website-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc și că toate produsele, conținutul și paginile de internet sunt prezentate cu titlul informativ și exemplificativ, fără nici o promisiune sau garanție de nici un fel. Produsele nu se pot comercializa prin website către persoane fizice.

Utilizatorul nu va avea nici o pretenție față de Print4Promo, aceasta aplicându-se oricăror pagube cauzate de către orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în operare sau transmisie, virusare a calculatorului, cădere a liniei de comunicare etc. Deși Print4Promo va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului, utilizatorul ia la cunoștință faptul ca Print4Promo nu poate exercita controlul asupra securității conținutului care trece prin website și Print4Promo exclude orice obligație de orice fel pentru transmiterea sau primirea de conținuturi, de încălcare de orice natură. Print4Promo nu este răspunzătoare pentru nici o defăimare, ofensivă sau conduita ilegală a altor utilizatori sau terțe părți și al căror risc revine în totalitate utilizatorului. Print4Promo nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau pagube speciale care apar din folosirea website-ului sau posibilitatea de folosire a website-ului. Print4Promo nu este responsabilă în nici un fel pentru acțiunile utilizatorilor sau terțelor părți și nu va fi răspunzătoare pentru nici un conținut transmis, încărcat, descărcat, afișat sau creat de către alți utilizatori sau terțe părți.

Utilizatorul acceptă să nu considere compania Print4Promo responsabilă pentru și împotriva oricărei plângeri făcută de către o terță persoană rezultând din folosirea internetului și a acestui website de către Utilizator și referitor la toate pierderile (fie directe, indirecte, ca și consecință sau altfel), costuri, acțiuni, proceduri, plângeri, daune, cheltuieli (inclusiv costuri și cheltuieli legale rezonabile), sau obligații, suferite sau asumate direct ca o consecință a încălcării sau neobservării de către Utilizator a acestor termeni și condiții.

Utilizatorul este obligat să suporte toate cheltuielile și orice cheltuieli adiționale în legatură cu folosirea serviciilor de telecomunicație care pot fi percepute de către furnizorul de telefonie și/sau internet al clientului.

  1. LEGĂTURI CU ALTE PAGINI DE INTERNET

www.print4promo.ro poate conține legături către pagini de internet ale unor terțe părți. Aceste legături sunt date utilizatorului ca un avantaj, însă Print4Promo nu deține nici un control asupra acestor website-uri. Print4Promo nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor website-uri externe și nu sprijină și nu este responsabilă pentru conținutul lor, reclama, produsele, sau alte materiale disponibile pe astfel de website-uri. Print4Promo nu îsi poate asuma responsabilitatea și nu poate garanta conținutul altor pagini de internet la care website-ul face referire în mod direct sau indirect. Vizitatorii vizitează alte pagini de internet pe proprie răspundere și le utilizează în conformitate cu termenii și condițiile existente pe respectivele pagini de internet.

  1. DREPTURI DE AUTOR ȘI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

www.print4promo.ro este proprietatea companiei S.C. Print4Promo S.R.L.

 

Print4Promo acordă gratuit dreptul de accesare și vizitare a website-ului oricărei persoane cu capacitate deplină de exercițiu care este interesată. Print4Promo deține toate drepturile de autor cu privire la textul, imaginile, fotografiile, graficele, fișierele audio, fișierele animate, cele video și aranjarea lor pe www.print4promo.ro . Acestea nu pot fi copiate pentru a fi folosite în scop comercial sau distribuite, așa cum nu pot nici să fie modificate sau publicate în cadrul altor website-uri. Orice vizitator se obligă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună, sau să exploateze comercial în vreun fel orice conținut sau să încalce marca Print4Promo care este marcă înregistrată.

Print4Promo își rezervă dreptul să includă pe website și să transmită prin intermediul acestuia informații furnizate de către distribuitorii săi autorizați. Toate declarațiile, ofertele, părerile sau alte informații comunicate sau exprimate de către distribuitorii sau partenerii Print4Promo sau terțe persoane sunt ale respectivilor autori și nu ale companiei Print4Promo.

  1. MĂRCI ÎNREGISTRATE

Denumirea Print4Promo și logo-ul Print4Promo sunt denumiri și mărci înregistrate protejate, aparținând companiei S.C. Print4Promo S.R.L.. Utilizarea acestora necesită consimțământul scris, expres și neechivoc al Print4Promo. Orice utilizare neautorizată a mărcii va fi sancționată conform legii. Print4Promo deține de asemenea și alte mărci întregistrate protejate.

VII. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui website, vizitatorul acceptă faptul că orice dispută legată de www.Print4Promo.ro este guvernată exclusiv de legislația română, iar vizitatorul admite că se supune jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din România. Acest website poate fi accesat de oriunde din România și de peste hotare. Print4Promo nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui website se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă utilizatorul accesează acest website din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

VIII. DATE DE CONTACT

Pentru orice aspecte legate de acest website vizitatorii pot să trimită un e-mail la adresa de e-mail: comenzi@Print4Promo.ro .